Trænerbesøg uden anmærkninger

Onsdag foretog DTC årets første uanmeldte trænerbesøg, dog uden anmærkninger.

Dansk Travsports Centralforbund (DTC) har udsendt nedenstående meddelelse efter at forbundet har foretaget årets første uanmeldte trænerbesøg i Danmark:

DTC foretog onsdag årets første uanmeldte trænerbesøg, ligesom der i forbindelse med løbene på Aalborg Væddeløbsbane også blev foretaget pre-race test samt sat fokus på procedurerne ved prøvetagningen på banen.

Trænerne Flemming Jensen og Marc Bæk Nielsen var torsdag de første trænere, som fik uanmeldt besøg af DTC. Den rutinemæssige kontrol af de administrative forhold og medicinhåndteringen hos trænerne gav ikke umiddelbart anledning til nogen anmærkninger. Der blev desuden taget dopingprøver på et antal heste.

Før løbsdagens begyndelse blev der taget dopingprøver på nogle heste, som skulle starte i aftenens løb.

I samarbejde med Aalborg – banen var der desuden en gennemgang af banens procedurer i forbindelse med prøvetagningen. Herunder forholdene omkring selve prøvetagningen.