Retningslinier for god adfærd (code of conduct)

Code of Conduct er et adfærdskodeks – takt og tone – og er et grundlæggende dokument, som oftest består af retningslinier for, hvordan en organisation, forening eller virksomhed skal drive sit virke på en etisk, social og miljømæssig korrekt måde.

Medlemmerne af Dansk Travtænerforening af 1909 udgør en væsentlig del af dansk travsport, og vi skal medvirke til, at travsporten har stor troværdighed. Det stiller krav til os. Alle medlemmer skal i fællesskab tage ansvar og kæmpe for vores regler.

Udfordringen er, at dette adfærdskodeks ikke kun bliver et velformuleret dokument, men at alle medlemmerne kender og følger de regler, som vi har vedtaget.

Jeg er en del af dansk travsport

Som travtrænere er vi forbilleder i travsporten. Vores opførsel og måden, vi præsenterer travsporten både på og udenfor travbanerne, har stor betydning for, hvordan omverdenen opfatter vores sport og vores erhverv. Vi skal foregå med et godt eksempel, følge regler og normer, og optræde som gode repræsentanter for sporten overfor både heste og mennesker.

Jeg sætter hestens velbefindende i centrum

Hesten spiller hovedrollen i travsporten. Derfor skal vi altid behandle hesten hensynsfuldt og med respekt. Hesten velbefindende skal altid være vigtigst – og er vigtigere end krav eller ønsker fra opdrættere, ejere, sponsorer, medier, baner og spillere. Som travtrænere skal vi altid overholde ”Lov om hold af Heste”.

Jeg deler min viden med andre

Ved at delagtiggøre andre om vores viden, bidrager vi til et åbent miljø, som andre kan lære af, og som gavner hele travsporten. Med et åbent miljø skal også forstås, at vi giver alle engagerede plads til at være med og til at påvirke og udvikle sporten på en positiv måde.

Jeg samarbejder med medier

Som trænere skal vi være imødekommende, når vi bliver bedt om at udtale os til forskellige medier – både når vi står i vindercirklen, og når vi er skuffede på staldterrænnet. Gennem interviews og tips medvirker vi til, at sporten bliver hørt og set i medier og til, at kendskabet til sporten spredes til omverdenen. Det er en mulighed, som er vigtig at udnytte. Det skal være helt indlysende, at vi altid giver enslydende oplysninger til alle medier.

Jeg gør, hvad jeg kan for at tiltrække flere til travsporten

Vi skal alle arbejde for at trække nye interesserede ind i travsporten ved at være gode ambassadører. Alle er velkomne i travsporten, uanset nationalitet, etnicitet, religion, alder, køn, seksuel orientering eller fysiske og psykiske forudsætninger. Din fremtoning og din imødekommenhed kan være afgørende for, om nogen vælger at blive en del af travsporten eller ej.

Jeg viser respekt for kollegaer og officials

Vi skal ikke nødvendigvis være enige i alle de beslutninger eller domme, som træffes på travbanen, men vi skal forholde os til beslutningerne med respekt. Det betyder, at vi altid skal være konstruktive og ikke handle i affekt, når vi fremfører vores synspunkter. Det betyder også, at vi skal finde ud af, hvad der er fakta i et bestemt spørgsmål, inden vi udtaler os offentligt til medier, herunder også sociale medier.

Jeg sætter en ære i at følge løbsbestemmelserne

Vi skal gøre os stor umage for at følge løbsbestemmelserne. Det betyder, at vores moralske kompas i mange tilfælde skal have snævrere grænser end reglementets. For eksempel er det aldrig acceptabelt at drive en hest, der tydeligvis er træt, eller som ikke har nogen klar mulighed for at opnå en bedre placering i løbet. Vi må aldrig overtræde reglementet med vilje for at opnå et bedre resultat.

Jeg tager ansvar og reagerer

Vi skal alle reagere, handle og tage ansvar, hvis nogen overtræder vores fælles retningslinjer. Det gælder både på og udenfor banen. Ved at efterleve både det, vi har lært, og travsportens forskellige regelsæt, medvirker vi til at fastholde travsportens troværdighed. Det er en forudsætning for en attraktiv travsport. Vi skal også tage ansvar og optræde korrekt med respekt og ærlighed overfor vores hesteejere, så de bevarer tilliden til og interessen for fortsat at være aktive i sporten.