Rapport lanceret

Onsdag den 12. januar lancerede www.kmfoto.dk »Rapport om udformningen af travbaner og hensynet til hestens ve og vel«, som er blevet til i samarbejde med trænerforeningen.

Rapporten tager afsæt i den svenske travtræner Timo Nurmos’ funderinger i kronikker i det svenske travsportstidskrift Travrondens december-numre i 2020 om dosseringer af sving på travbaner, små og store niveauforskelle rundt banen, sporkonsekvenser, opløbsstrækninger, voltestartsystemer og mange andre forhold af afgørende betydning for afvikling af travløb.

I rapporten forholder to af vore medlemmer, Ken Ecce og Flemming Jensen, sig til Nurmos’ funderinger. Derudover indeholder rapporten omtaler af travtræner Per Nordström, ingeniør Lars Sandström og veterinærprofessor Ingvar Fredricson – de to sidstnævnte har gennem forskning og operationelt virke haft stor indflydelse på udformningen af travbaner i moderne tid.

Rapporten er udformet af hestesportsskribent Allan Loft og hestesportsfotograf Kjeld Mikkelsen, og Dansk Travtrænerforening af 1909 har støttet arbejdet gennem sparring, og ved at to medlemmer har brugt en god del af deres tid på at medvirke.

For god ordens skyld skal siges, at der ikke har været nogen form for udveksling af økonomiske bidrag de involverede parter imellem.

Endelig skal siges, at de i rapporten fremførte meninger og konklusioner alene står for de medvirkendes egen regning og ikke nødvendigvis er udtryk for Dansk Travtrænerforening af 1909’s holdninger.

Trænerforeningen har alene medvirket for at få et fundament for en god og saglig diskussion af de nævnte aspekter af hensyn til arbejdet med at sikre travsporten en bæredygtig fremtid og et godt omdømme i det omgivende samfund.

God læselyst. Link til rapporten her.