Nye kurser fra 1. januar 2017

De nye vekselkurser er gældende for UET fra og med 1. januar 2017.

Vekselkurserne er som følgende:

Norge 0,82618
Sverige 0,76110
Euro 7,43500
USA 7,13600
Canada 5,34815

Kurserne anvendes i forbindelse med omregning af hestenes præmiesummer ved starter i et andet land.

I forhold til de tilsvarende kurser for 2016 er dette især kurserne i Sverige og Norge, som påkalder sig opmærksomhed.

Den svenske krone er fastsat 5,25% lavere for 2017 end i 2016. Det betyder, at en hest med en grundpræmiesum på eksempelvis kr. 100.000 starter med SEK 131.389 i grundpræmiesum ved start i Sverige. I 2016 kunne hesten nøjes med SEK 124.485.

For Norges vedkommende er situationen den omvendte. Her er den norske krone fastsat 5,13% højere for 2017 end i 2016. Det betyder, at danske heste kommer billigere ind i de norske løb.

De ovennævnte tal gælder udelukkende ved omregning af grundpræmiesummer og er IKKE gældende i forbindelse med udbetaling af vundne præmier.