Toåringer med sko

Fra 2016 skal alle toåringer løbe med sko i henhold til løbsbestemmelsernes § 40.

I forhold til tidligere år har Dansk Travsports Centralforbund (DTC) fra 2016 ændret på reglerne for væddeløbsudrustningen for toåringer i danske travløb. Den nye formulering lyder således:

§ 40 Væddeløbsudrustning
Pr. 1. marts 2016 er det ikke tilladt for 2-åringe heste at bringes til start uden beslag. Dette gælder i alle former for løb.