DM: Sådan fordeles pointene

Det gælder om at være med fremme, når pointene skal gives i DM for travtrænere.

I hver afdeling tildeles point til de fem først placerede kuske efter følgende skala: 8-6-4-3-2. I tilfælde af dødt løb tildeles kuskene point i henhold til den opnåede placering. Dvs. ved dødt løb på førstepladsen tildeles kuskene 8 point osv.

Udgår en hest tildeles kusken følgende point:
Guldchance: 4 point
Øvrige: 2 point (dog 0 point ved bortvisning fra start)

Strafpoint for start- eller løbsforseelser:
Kategori B: minus 1 point.
Kategori C og D: minus 3 point.

Den kusk der efter sidste afdeling har det højeste antal point, er Danmarksmester. Såfremt to eller flere kuske har samme antal point, gives fordel til kusken, som har opnået de bedste placeringer i løbsserien. Kan dette heller ikke skille kuskene ad, trækkes der lod.