Retningslinjer til aktive

I forbindelse med genoptagelsen af løbene i Danmark, er der udstedt nogle retningslinjer.

Alle retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne skal overholdes. Er du syg, så bliv hjemme. Vask hænder i sæbe, host/nys i ærmet. Undgå at røre øjne, næse og mund. Husk at holde afstand og pas på hinanden.

Aktive må kun være i tildelte stald – max 10 personer samlet. Omklædning sker i bil eller egen stald.  Desuden:

  • Hovedindgangen afspærres – al adgang til banen foregår via staldindkørsel
  • Staldindgangen bemandes med vagter
  • Indgang på området kun for følgende med startheste på dagen:

Professionelle kuske, der skal køre på dagen, samt evt. transportører af heste fra professionelle trænere. OBS: Navneliste tjekkes af, og uvedkommende afvises.

Der må være følgende antal medhjælpere med startheste:

Heste, der er i professionel træning:

Op til 2 heste         1 staldmand

3 til 4 heste            2 staldmænd

5 heste og mere    3 staldmænd

Følgende antal personer har adgang med amatørtrænede heste:

Op til 2 heste         1 person

3 til 4 heste            2 personer

5 heste og mere    3 personer

  • Nummerskilte udleveres ved egen stald.

Afleveres rengjorte og ophængte i Vægten

  • Under løb må staldmand til de startende heste være i opløbssvinget. Der må ikke være personer på publikumsområdet. Øvrige skal opholde sig i deres respektive stalde.
  • Ophold dig kortest mulig til på banens område – kør hjem, når starthestene er klar til afgang.
  • Det er ikke muligt at medbringe ekstra heste på løbsdagen.
  • Opvarmning af heste må kun ske af professionelle kuske samt personale ansat ved professionelle trænere.
  • De startende heste skal anbringes i de anviste bokse.
  • Alle spisesteder er lukket. Medbring eget mad og drikke.

Øvrige fællesarealer, såsom publikumsarealet, amatørlokalet er lukket.

Læs også: Anbefalinger i forbindelse med løbsafvikling