Dagsorden til generalforsamling

Generalforsamling i Trænerforeningen af 1909

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 9.00 på Horisont Hotel & Konference, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

Hermed indkaldes til generalforsamling i Trænerforeningen af 1909

Dagsorden iflg. vedtægter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab for det forløbne år til godkendelse
  • Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  • Valg af ny formand og bestyrelsesmedlemmer
  • Nuværende formand, Frantz Praem og bestyrelsesmedlem, Morten Friis modtager ikke genvalg
  • Kenneth Nielsen modtager valg som formand
  • Michael Lønborg og Kaj Westergaard modtager valg som bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af to revisorer
  • Eventuelt

Med venlig hilsen

Frantz Praem, formand