Fire trænere med uorden i papirerne

To trænere har fået store bøder, mens to trænere er blevet udelukket for uorden i papierne.

DTC skriver således om de uanmeldte besøg, hvor forbundet har fundet uorden i papirerne:

Gordon Dahl & Jeppe Juel
DTC foretog d. 12. maj, årets første, uanmeldte besøg hos forskellige trænere. I forbindelse med disse besøg er der konstateret flere alvorlige brud på det gældende regelsæt (§38, Forbuds- & Karandstidslister) vedrørende medicinering og registrering af samme.

Det har medført, at trænerne Jeppe Juel og Gordon Dahl hver er idømt et gebyr på kr. 15.000, samt fået et påbud om at bringe forholdene i orden.

Der blev i forbindelse med de uanmeldte besøg udtaget flere dopingprøver på trænernes heste. Disse er nu analyseret på DTC’s laboratorium hos SVA i Uppsala, og alle prøverne var negative (se negative dopingprøver).

Begge trænere beklager overtrædelserne og accepterer de idømte gebyrer.

Hverken DTC eller de to trænere har yderligere kommentarer til sagerne.

DTC vil i de kommende måneder fortsætte med diverse tiltag omkring håndhævelse af det gældende regelsæt vedrørende medicinering.

Ken Ecce
I forbindelse med et uanmeldt besøg den 25. august op til Dansk Travderby hos træner Ken Ecce, hvor fokus var på behandlingshistorikken for Amazing Dynamite, blev der konstateret en overtrædelse af de gældende regler (§ 38.2) omkring overholdelse af karenstider.

Overtrædelsen fandt sted mellem prøven til Jydsk 4-årings Grand Prix og finalen i Jydsk 4-årings Grand Prix på Jydsk Væddeløbsbane.

Derfor idømmes træner Ken Ecce et gebyr på kr.25.000 samt en udelukkelse i en måned fra deltagelse i anerkendte løb.

Gebyrets størrelse hænger sammen med førstepræmien i Jydsk 4-årings Grand Prix (kr.280.000), som Amazing Dynamite startede i.

Det skal understreges, at den ved det uanmeldte besøg den 25. august udtagne dopingprøve var negativ.

Søren Johansson
I forbindelse med et uanmeldt besøg hos træner Søren Johansson blev der konstateret en alvorlig overtrædelse af de gældende regler (§ 38.2 i Kalender Nr.1 2016) omkring overholdelse af karenstider.

Derfor idømmes træner Søren Johansson et gebyr på kr. 15.000 samt udelukkelse i to måneder fra deltagelse i anerkendte løb (udelukkelsen træder i kraft 1.december 2016).

Det skal understreges, at de ved det uanmeldte besøg tagne dopingprøver var negative.

Træner Søren Johansson har accepteret sanktionen, og hverken træneren eller DTC har yderligere kommentarer til sagen.