Generalforsamling

På vegne af formanden, Frantz Praem, skal vi hermed forberede jer på et arrangement, der afholdes i forbindelse med den årlige generalforsamling.

Arrangementet indledes onsdag den 9. oktober med en særlig event, middag, hygge og overnatning på Agro Business Park.

Den 10. oktober er der morgenmad kl. 8.00 – 9.00 og derefter generalforsamling.

Detaljerne og tidspunkt for onsdagens aktiviteter samt generalforsamlingens punkter følger senere, men sæt stor X i kalenderen allerede nu. Når generalforsamlingen er slut, er arrangementet færdigt.