Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato
14. nov 2018

Sted
Koldkærgård


Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
  6. Frantz Praem, Kenneth Nielsen og Morten Friis (alle modtager genvalg)
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Henimod slutningen generalforsamlingen er der et indlæg omkring hesteejerkontrakt ved advokat Christian Holch